ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дійсна Політика конфіденційності (далі – Політика конфіденційності) розроблена на підставі Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ “Про персональні дані” і діє відносно всієї інформації, яку Туніський Національний Офіс по Туризму (далі – Засновник) може отримати про користувача під час використання їм сайту, розташованого за адресою: http://lovetunis.com.ua/ (далі – Сайт).

 

У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

 

– Адміністрація Сайту – уповноважені співробітники управління сайтом, що діють від імені Засновника, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

 

– Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної або визначеної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

 

– Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

 

– Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністрацією Сайту вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

 

– Користувач Сайту (далі – Користувач, Користувачі) – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт Засновника.

 

  1. Основні положення Політики

 

1.1. Дійсна Політика є офіційним типовим документом Адміністратора сайту, і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Сайт.

 

1.2. Чинна редакція Політики, що є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому користувачу мережі Інтернет.

 

Адміністрація Сайту має право вносити зміни в дійсну Політику. При внесенні змін до Політики Адміністрація Сайту повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції Політики на Сайті за постійною адресою: http://lovetunis.com.ua/.

 

1.3. Метою дійсної Політики є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

 

1.4. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів, регулюються дійсною Політикою і чинним російським законодавством.

 

1.5. Використання Користувачем Сайту означає згоду з дійсною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

 

1.6. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сайту.

 

1.7. Персональна та контактна інформація Користувача Сайту не передається третім особам без його згоди, за винятком п. 4.2. дійсної Політики Конфіденційності.

 

1.8. Користувач самостійно визначає обсяг персональної інформації, що розкривається.

 

1.9. Адміністратор Сайту не перевіряє достовірність отриманої (зібраної) інформації про користувачів.

 

  1. Зібрана інформація

 

2.1.Персональная інформація Користувача, яку він свідомо погодився розкрити, ставши користувачем Сайту.

 

2.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках дійсної Політики конфіденційності: прізвище, ім’я, по батькові, місто, адреса електронної пошти, результати участі в заході, а також будь-яка інша інформація, що відноситься до особистості суб’єкта персональних даних, доступна, або відома в будь-який конкретний момент часу Оператору.

 

2.3.Технічна (знеособлена) інформація автоматично збирається програмним забезпеченням Сайту під час його відвідування.

 

2.4.Персональная інформація, що надається Користувачем на Сайті, не підлягає перевірці на достовірність.

 

  1. Використання отриманої інформації

 

3.1.Інформація, що надається Користувачем на Сайті, а також технічна (знеособлена) інформація використовується для поліпшення діяльності Засновника і його Сайту; надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті; для участі в заходах організованих сайтом і оформлення нагородних документів; встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача; надання Користувачу ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту.

 

3.2.Вся контактна інформація, яку Користувач надає на Сайті, розкривається лише за його згоди, за винятком п. 4.2. дійсної Політики Конфіденційності.

 

3.3.Адреси електронної пошти не публікуються на Сайті і використовуються тільки для зв’язку з Користувачем.

 

  1. Способи і терміни обробки персональної інформації

 

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

 

4.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади Російської Федерації тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством Російської Федерації.

 

4.3. В разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

 

4.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

 

  1. Користувачі мають право:

 

5.1. На підставі запиту отримувати від Адміністратора Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

 

  1. Адміністрація сайту зобов’язана:

 

6.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 3 дійсної Політики конфіденційності.

 

6.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. 4.2. дійної Політики Конфіденційності.

 

6.3. Вживати заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

 

6.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника, або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

  1. Посилання на інші сайти

 

7.1.На сайті є посилання, що дозволяють Користувачу перейти на інші сайти. Адміністрація Сайту http://lovetunis.com.ua/ не несе відповідальності за відомості, що публікуються на цих сайтах, і надає посилання на них тільки з метою забезпечення зручності для користувачів нашого сайту.

 

  1. Прикінцеві положення

 

8.1.Адміністрація Сайту має право вносити зміни в дійсну Політику конфіденційності без згоди користувачів.

 

8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Установи, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

 

Всі пропозиції або питання по дійсній Політиці конфіденційності потрібно повідомляти на електронну адресу.